ATEC_Alibaba Group

 • Art Director: Yuanbo Chen, Wei Zheng  
  Animation Director: Yuanbo Chen
  Creative Director: Ying Hou
  Animator: Yuanbo Chen, Wei Zheng
  Graphic Designer: Wenbin Han, Yuanbo Chen, Wei Zheng
  Music: Jing Yin
  Project Manager: Haixia Chen